K.F. ja Maria Dunderbergin säätiö jakaa apurahoja sääntöjensä mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Apurahat Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Apurahoja myönnetään vuosittain Tampereen ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusalalta pääsevien tai päässeiden opintojen edistämiseksi.
Apurahahaku käynnistyy Tampereen ammattikorkeakoulun kautta ja oppilaitoksen koulutusorganisaatio antaa lausunnon hakemuksiin.
Säätiö voi myös julistaa ko. apurahoja haettavaksi muulla tavoin.
Sama henkilö voi saada apurahan useampanakin vuonna.

Tampereen Naisyhdistys r.y.

Tampereen Naisyhdistys r.y:lle säätiö jakaa vuosittain apurahaa iäkkäiden ihmisten asumispalvelujen tuottamiseen Tampereen kaupungissa.

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhainkoti Tampereella r.y.

De Gamlas Hem i Tammerfors rf:lle säätiö jakaa vuosittain apurahaa yhdistyksen omistaman vanhainkodin ylläpitoon.

Kyvykkäät suomalaiset tiedemiehet

Metalliteollisuuden tai konerakentamisen kehitystä edistäville suomalaisille tiedemiehille jaetaan matka-, opiskelu tai muuta apurahaa.
Säätiö julistaa apurahat haettavaksi, ei kuitenkaan välttämättä vuosittain.

Hämeen Museoseura r.y.

Hämeen Museoseura r.y:lle säätiö jakaa vuosittain apurahaa käytettäväksi K.F. ja Maria Dunderbergin esineistön ylläpitoon ja muihin yhdistyksen tarpeisiin.